Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, संक्रान्तिबजार, तेह्रथुम

आठराई गाउँपालिका-०१, संक्रान्तिबजार

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, संक्रान्तिबजार, तेह्रथुम

आठराई गाउँपालिका-०१, संक्रान्तिबजार

कर्मचारी विवरण

सी.नं तस्बिर नाम पद ठेगाना महाशाखा/शाखा सम्पर्क
1 श्याम राज नेपाल श्याम राज नेपाल का.मु. शाखा अधिकृत 9842357090
2 चण्डिका अधिकारी चण्डिका अधिकारी कम्प्युटर अपरेटर नागरिकता शाखा 9865090492
3 भुवन भण्डारी भुवन भण्डारी कार्यालय सहयोगी नागरिकता शाखा 9842486825