Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, संक्रान्तिबजार, तेह्रथुम

आठराई गाउँपालिका-०१, संक्रान्तिबजार

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, संक्रान्तिबजार, तेह्रथुम

आठराई गाउँपालिका-०१, संक्रान्तिबजार

Dhana.jpg
निजामती सेवा दिवस-२०७६ मा
निजामती सेवा दिवस-२०७६ मा संक्रान्तिबजार स्थित मालपोत कार्यालयका कर्मचारी र अन्यस‌ंग